Ideal Demokrati

Sveriges demokrati behöver bli ideal

Sveriges demokrati är inte ideal, men kan bli det. Ideal demokrati handlar om att höger- och vänsterpolitiker ska kunna konkurrera på "fair" villkor mot varandra. För att det ska ske så måste media och andra organisationer hjälpa borgarna och vänsterpolitikerna lika mycket.

Idag i Sverige är det fler personer som är vänster än som är höger som jobbar som journalister och som lärare. Detta antar jag gör att de påverkar befolkningen vänsterut. Facken påverkar befolkningens åsikter vänsterut mer än arbetsgivarorganisationerna påverkar åsikterna högerut. Kanske diskriminerar Big Tech konservativa.

Detta tillstånd är inte rättvist för högerpolitiker och därför är demokratin inte är ideal i Sverige. I den ideala demokratin är det rättvisa konkurrensvillkor mellan höger- och vänsterpolitiker.

Denna uppfattning om vad som är ideal demokrati är inspirerad av vad Joseph A. Schumpeter skrev om ideal demokrati. Han skrev att den ideala demokratin inte har "unfair" konkurrensbegränsning mellan kandidaterna till politiska poster.

Läs en artikel här.

Läs ett manifestet om ideal demokrati här.